הזמנה לפגישה שנתית חברי האיגוד והאסיפה הכללית

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

08/07/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

 

סדר היום:

16:00

אסיפה כללית

16:30

דין וחשבון הנשיאות

· עיקרי פעילות 2008

· יעדים 2009, שלומית מורד, יו"ר הנשיאות, נציגת אורבוטק

16:45

דיווח מנכ"ל האיגודמשה סלם, מנכ"ל אילטם

• תוכנית עבודה 2008-2009

• דוחות כספיים

• אישור 2007:

• אישור דוח הנישאות ודיווח מנכ"ל

• דוחות כספיים לשנת 2007 ודחות מבקר פנים

• שינוי תקנון ושם עמותה

• אישור נושאי משרה וזכויות חתימה

• שונות

17:30

סיום משוער

 
במהלך היום ייערכו מפגשים טכניים :
 
8:45

יום עיון בתחום ארכיטקטורות למערכות תחבורה חכמה

13:45 פיתוח חומרה:
Advanced verification methodologies for FPGA designs
13:45 פיתוח תוכנה - DURPAL - קוד פתוח לבניית אתרי אינטרנט
13:45 מחברים - טכנולוגיות מיזעור ויישומים
 

 

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה