קבוצת עבודה מערכות תבוניות לתחבורה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

18/09/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב דנציגר , שרונה כהן , ד"ר יצחק דיין , ד"ר אילת גל-צור , דב גנאור

תיאור המפגש

המפגש הבא מביא את נושא הבדיקות של איכות נתוני תנועה ממקורות צפים לקבוצת העבודה: המפגש מציג את הניסוי לבדיקת איכות נתוני תנועה שבוצע בחיפה על ידי עיריית חיפה וחברת יפה נוף. נביא דוגמה של התהליך שעברו בחיפה בשלבים שונים של תכנון הניסוי, הביצוע בפועל ועיבוד הנתונים. הניסוי בוצע על מקטעי כביש שהוגדרו על ציר מרכזי שחוצה את חיפה לאורך קו החוף. בניסוי השתתפו מספר חברות המספקות מידע על עומסי תנועה ומהירות נסיעה בדרך. הניסוי כלל בדיקות השוואה מול נתוני ייחוס של רכב צף מזווד במערכת מיקום לווינית וכן מול נתוני מספר מקלטי Bluetouth שהיו פרוסים לאורך ציר הניסוי. יואב יספר על הדילמות והאתגרים של תכנון, ביצוע והגדרת הקריטריונים לבדיקת איכות נתונים והצלחת הניסויים. ד"ר יצחק דיין יפרט על מתודולוגית הניתוחים הסטטאטיסטים שבוצעו במהלך הניסוי ודב יפרט בנושא מערכות הייחוס ודרך השימוש בהם במהלך הניסוי. ד"ר איילת גל-צור תרחיב בנושא האתגר של שילוב נתונים ממקורות ניידים מול אמצעים ומודלים קיימים לניהול תנועה. בהמשך נערוך פאנל פתוח בהנחיית דב גנאור בנושא מתודולוגיה ותשתית ניסויים בישראל.

סדר היום:

14:15-14:30

התכנסות

14:30-15:15

הצגת מתווה הנסוי בחיפה, והערכה של התוצאות – שרונה כהן / יואב דנצינגר

15:15-15:45

מערכות ייחוס בביצוע ניסויים לבדיקת נתוני תנועה ממקורות ניידים – דב גנאור

15:45-16:15

הצגת תוצאות הניסוי וניתוחים סטאטיסטיים – ד"ר יצחק דיין

16:15-16:30

הפסקת קפה

16:30-17:00

אתגרים בשילוב מקורות ניידים והתאמת שיטות לניהול תנועה, השוואה בין נתוני צפיפות מגלאיים לנתוני מהירות ממקורות ניידים – ד"ר אילת גל-צור

17:00-18:00

פאנל בנושא –

הקמת תשתית ניסויים והגדרת מתודולוגיה סדורה לביצוע ניסויים דומים – דב גנאור

הערות

נושא הפגישה – הערכת האיכות של נתוני תנועה מרחביים ממקורות ניידים והתאמתם לצרכי ניהול תנועה

בברכה

ישראל פלדמן - מנהל הקבוצה
דב גנאור -   מרכז הקבוצה

קישורים רלוונטיים

יואב דנציגר , שרונה כהן , ד"ר יצחק דיין , ד"ר אילת גל-צור , דב גנאור
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה