קול קורא לק"ע ניסויי שדה ברכב למערכות ITS

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

16/03/10

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

דב גנאור , ערן ראובני , יואב מגד , דר' יורם שפטן

תיאור המפגש

ביצוע ניסוי שדה הנו שלב חיוני בתהליך פיתוח והטמעת טכנולוגיות ITS ושילובם במערך התחבורה. האיחוד האירופאי, יפן, וארצות הברית משקיעים מאמץ גדול לקידום תהליכי מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות לתחבורה. בתחום הניסויים גובשה, באירופה, מתודולוגיה אחידה (FESTA) והוקמה רשת של מרכזי ידע לניסויי שדה. איגוד ITS ישראל ואיגוד המשתמשים אילטם, פועלים להקמתו של מרכז ידע FOT בישראל (FOT-NET.IL). כחלק ממאמץ זה, מוקמת קבוצת עבודה שתפעל להעמיק את הידע הקיים בארץ, לרכז ידע מפעילות בין לאומית בשילוב עם פעילות המבוצעת בישראל ובכך לקדם את יכולות התחרות של התעשיות הישראליות בעולם.


הקבוצה תעסוק בנושאים כגון: תכנון, איסוף נתונים, ניתוח, בקרה, ופעילות שקשורה בבדיקת מערכות ITS. בכוונתנו לשתף בפורום הרצאות של מומחים חיצוניים, לקיים סמינר שבו תינתן סקירה כללית על הפעילות העולמית והאירופאית בתחום ובכלל זה הכרת עם המתודולוגיה לביצוע ניסויי שדה (FESTA), עם דגש על ידע מעשי וחיבור לפרויקטים שמבוצעים בתחום בעולם. הפעילות מיועדת לחברות תעשייתיות העוסקות במערכות תבוניות לתחבורה, מערכות מידע תנועתי לרכב, מערכות עזר לנהג (Advanced Driver Assistance), מערכות משולבות (Integrated Systems) ומכוני מחקר העוסקים בתחום הניסויים.


קבוצת העבודה מתוכננת להתחיל את פעילותה במרץ 2010 ולקיים 5 מפגשים (בני 3-4 שעות כל אחד) בשנה בתדירות של אחת לחודשיים. בתחילת המפגש יציגו המשתתפים את החברות שהם מייצגים ואת הרלוונטיות של הנושא עבורם. המשתתפים יגדירו את נושאי המשנה, את תוכן המפגשים הנוספים ואת אופיים. בהמשך המפגש יוצג ניסוי שדה בנושא בטיחות שבוצע ביחידת הניסוי של ח"א. מטרת הניסוי היתה השפעה על מערכת רישום נתוני נהיגה בזמן אמת על התנהגות הנהג לאורך זמן ועל הקטנת הסיכוי לתאונת דרכים. מערכת רישום נתוני הנסיעה של הרכב בניסוי הייתה מערכת רישום של חברת Traffilog.

סדר היום:

13:45-14:00 

התכנסות והרשמה

14:00-14:45

סבב היכרות של המשתתפים. תוך הצגת שלושה שקפים: תאור החברה, ציפיות מהקבוצה ותרומה לקבוצה

14:45-15:00

תאור מטרות הניסוי ומהלך הניסוי שנערך ביוזמת צה"ל – ערן ראובני – מנהל הניסוי

15:00-15:45

תאור מערכת רישום הנתונים, תהליך איסוף הנתונים והתארגנות לוגיסטית– יואב מגד, Traffilog

15:45-16:15

ניתוח נתונים ומסקנות – דר' יורם שפטמן, הטכניון

16:15-16:45

דיון פתוח – לקחים ותובנות

16:45-17:30

עקרונות גיבוש הקבוצה והמשך הפעילות– דב גנאור

קהל יעד

המעוניינים לקחת חלק בפעילות קבוצת העבודה, מוזמנים להירשם בטופס שלהלן.
הערות, התייחסויות הצעות ניתן להעביר ישירות למרכז קבוצת העבודה: דב גנאור dov.ganor@gmail.com.

בברכה

ישראל פלדמן - מנהל הקבוצה
דב גנאור - מרכז הקבוצה

קישורים רלוונטיים

דב גנאור , ערן ראובני , יואב מגד , דר' יורם שפטן
מצגת לחברים בלבד - להצטרפות למערכת
שאל את המומחה