קבוצת עבודה תכן תרמי

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

14/11/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

במרכז המפגש הרצאתו של אלכס ולאחר מכן דיון על נושא ההרצאה. את המפגש נסיים על תכני הפעילות לשנה הקרובה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

השפעת שינויים גיאומטריים על מעבר חום בהסעה טבעית וקרינה מפני מערך צלעות אורכיות.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-16:45

המשך הרצאה

16:45-17:15

עדכון הדדי ודיון פתוח

בברכה

ד"ר סיון נתן-קנז - מובילת הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם