מבוא לתיכון לייצוריות ולהרכבה (DFMA)

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

20/01/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

סקירת בעיות כרוניות של פיתוח; עקרונות עיקריים של DFMA, שלבים ואבני דרך של פיתוח במסגרת DFMA, בחירה והערכת הספקים/קבלני משנה ומעורבותם בשלבים מוקדמים (ESI - Early Supplier Involvement), סקרי תיכון,  מעבר מפיתוח לייצור.

סדר היום:

14:15-14:30

התכנסות ופתיחה

14:30-15:45

• בעיות של פיתוח: יעילות ואפקטיביות

• עקרונות של תיכון לייצוריות ולהרכבה

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:30

• פעילות פיתוח במסגרת DFMA

• מעבר מפיתוח לייצור

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם