קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

29/11/10

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , אורנה נוימן

תיאור המפגש

מפגש רביעי של הקבוצה לשנת 2010.

סדר היום:

13:45-14:00  

התכנסות

14:00-14:15 

עדכונים שוטפים –

יואב גלעד, אודיוקודס

14:15-16:00

Verint Global Sustainability Plan –

אורנה נוימן, מנהלת איכות, ורינט

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:15

האם לצבוע את הספקים שלי בירוק? –

יואב גלעד, דירקטור איכות, אודיוקודס

17:15-17:30

שאלות ותשובות ודיון פתוח

הערות

מפגש רביעי של הקבוצה לשנת 2010

בברכה

יואב גלעד - מרכז תחום דירקטיבות ירוקות
משה סלם - מנכ"ל אילטם