קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/04/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד

תיאור המפגש

מפגש שני של הקבוצה לשנת 2012

סדר היום:

14:45-15:00  

התכנסות

15:00-15:45

עדכונים שוטפים – יואב גלעד, אודיוקודס

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

הצגת פעילויות מפעליות (הצגות קצרות של פעילויות בתחום הדירקטיבות ע"י מספר נציגי חברות)

17:00-17:15

דיון פתוח

הערות

מפגש שני לשנת 2012

קהל יעד

מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.

בברכה

יואב גלעד - מרכז תחום דירקטיבות ירוקות
משה סלם - מנכ"ל אילטם