קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

02/07/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד

תיאור המפגש

מפגש שלישי של הקבוצה לשנת 2012

סדר היום:

13:45-14:00  

התכנסות

14:00-14:45

איסוף פסולת אלקטרונית בישראל: אקולוגיה לקהילה מוגנת – דני קוגן ונאור שקדי, חב' ecommunity.

14:45-15:30

תחיקות בתחום הבטריות (בדיקות, שינוע, איסוף, וכד')- ד"ר אלכס נימברגר

15:30-15:45

הפסקה

15:45-16:30

עדכונים שוטפים – יואב גלעד, אודיוקודס

16:30-17:00

דיון פתוח

הערות

מפגש שלישי לשנת 2012

קהל יעד

מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.

בברכה

יואב גלעד - מרכז תחום דירקטיבות ירוקות
משה סלם - מנכ"ל אילטם