קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

14/10/13

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד

תיאור המפגש

מפגש שני של הקבוצה לשנת 2013

סדר היום:

14:45-15:00

התכנסות

15:00-15:30

עדכונים שוטפים – יואב גלעד, אודיוקודס

15:30-16:15

מינרלים במשבר: דווח עדכני - יואב גלעד

16:15-17:00

מינרלים במשבר: סקירת הפעילות המתבצעת אצל משתתפי המפגש

קהל יעד

מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.

בברכה

יואב גלעד - מרכז תחום דירקטיבות ירוקות
משה סלם - מנכ"ל אילטם