קבוצת עניין אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

24/02/14

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

דני פלד

תיאור המפגש

עם סיום תהליכי פיתוח המוצר מתחילים שלבי הייצור הסידרתי, התפעול המבצעי והתחזוקה. תהליכים אלו נמשכים זמן רב לאחר סיום הפיתוח. תכנון מוקדם של כל נושאי הבדיקתיות יביא להקלה בשלבי הייצור, התפעול והתחזוקה, הורדת עלויות הבדיקה והגדלת האמינות והזמינות.

בפגישה זו נעבור ונחדד את מושגי היסוד המקובלים, נעבור על תכן עקרונות הבדיקתיות (כולל הבדיקה העצמית). נחזור על עקרונות בדיקתיות מובהקים כמו משפך אפיצויות, שיטות סינון למניעת התרעות שווא, בדיקות בשילוב ציוד בדיקה חיצוני, ניתוחי בדיקתיות ונתווה קווים מנחים לתכן נכון לבדיקתיות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:45

מושגי יסוד, השילוב בהנדסת המערכת, קונספט הבדיקתיות והבדיקה העצמית.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

סינון תקלות, משפך אפיצויות, ניתוחי בדיקתיות, בדיקות בשילוב ציוד בדיקה חיצוני, בדיקתיות בתחזוקה.

הערות

מפגש של קבוצת העבודה בנושא - הנדסת בדיקתיות - הצגת מודל לתכנון הבדיקתיות במוצר לאורך חייו: בשלבי הייצור הסדרתי , התפעול המבצעי והתחזוקה.

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם