רגולציות ותיכון לקיימות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

16/06/14

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , עו"ד עידית רייטר , דני לנדא

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-14:30

עדכונים שוטפים – יואב גלעד

14:30-14:45

חומרים חייבי דיווח: התארגנות חברות התעופה – דני לנדא

14:30-15:00

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות – יואב גלעד

15:00-15:15

הפסקה

15:15-17:30

היבטים מעשיים של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב- 2012 – עו"ד עידית רייטר

17:30-17:45

שאלות ותשובות

קהל יעד

מרכזי הנדסת הסביבה, מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.