מנהלי הנדסת NPI

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

07/12/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

מאיר דוידוביץ

תיאור המפגש

בעולם העסקים התחרותי והדינמי של היום, ניצבים ארגונים בפני אתגרים מורכבים מתמיד. הצורך של קבוצות פיתוח להאיץ את תהליכי התכנון, הניהול והביצועים של הפעילויות השונות לאורך התהליך מבלי לפגוע באמינות ובאיכות.
העובדה כי המשימה מורכבת מאוסף של תהליכים מחזוריים המשתפים בניהם מידע, המשתנה תוך כדי תהליכי תכנון, איפיון, ייצור, פיתוח, בדיקה, בנייה, יישום, תחזוקה ותיעוד, הופכים את קיומה של סביבה דינמית משותפת ומבוקרת תצורה להכרח בהאצת העבודה השיטתית של הפיתוח תוך כדי שליטה בתהליך כולו. ניהול מוצלח של סביבת כזו ובקרה נכונה של כל פריטי המידע המרכיבים את הפרויקט/מוצר מייצרים את ההבדל בין כאוס לסדר, בין עמידה ביעדים השונים לבין כשלון.
ואכן המפגש הקרוב יעסוק בתחום זה ויציג/ינתח את הצורך ואת מיגוון הדרכים המקובלות והקיימות היום בתחום בקרת התצורה בתחום בו אנו עוסקים.

להלן פרוט הנושאים שיועלו במפגש:

1. זהוי תצורה - לא רק כמספר חלק (P/N) אלא גישה כוללת לזהוי המוצר משלב
    דרישות לקוח ולאורך כל חיי המוצר.
2. בקרת שנויים – תאור וניתוח הגישה לבקרת שנויים כפונקציה של שלב במחזור חיי המוצר.
3. בקורות תצורה - הקפאות תצורה על פי ארועים ואבני דרך בחיי המוצר
    (כגון CDR) ,אימות תצורה.
4. דווחי סטטוס תצורה.
5. בקרה על קבלני משנה – בהיבט של ניהול תצורה.
6. בקרת תצורה על חומרה לעומת תוכנה.
7. סקירה מתומצתת של מערכות PLM נפוצות (מאוד בקצרה).

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-14:50

זיהוי תצורה, בקרת שינויים / תצורה ודיווחי סטטוס – מאיר דוידוביץ DSD

14:50-15:00

הפסקת קפה

15:00-15:45

בקרה (ניהול תצורה) על קב"מ, חומרה לעומת תוכנה, כלי PLM – מאיר דוידוביץ DSD

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

דיון חופשי (נק' חוזקה והזדמנויות לשיפור בעיני המשתתפים) – פנל משתתפים + מאיר דוידוביץ

17:00-17:15

סיכום – מיכה פוגל

הערות

מפגש בנושא - בקרת תצורה ככלי שליטה ובקרה על תהליכי העברה מפיתוח לייצור ובמחזור חיי המוצר

קישורים רלוונטיים

מאיר דוידוביץ
שאל את המומחה