רגולציות ותיכון לקיימות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

12/05/15

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , קובי בר , דן הלמן

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:00

חוק האריזות: לקחים משנתים של פעילות – קובי בר, מנכ"ל ת.מ.י.ר

15:00-15:15

הפסקה

15:15-16:00

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי אלקטרוני ובסוללות – דן הלמן, מנכ"ל מ.א.י.

16:00-16:45

עדכונים שוטפים – יואב גלעד

16:45-17:00

שאלות ותשובות, סיכום

קהל יעד

מרכזי הנדסת הסביבה, מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
יואב גלעד - מרכז תחום רגולציות ותיכון לקיימות