בדיקות "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" למערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

31/05/15

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש יתחלק לשני חלקים:
1. מטרת החלק הראשון של המפגש הינה להסביר, לבדל ולהשוות בין בדיקות "קופסא לבנה" לבין בדיקות "קופסא שחורה".
2. מטרת החלק השני והעיקרי של המפגש היא להציג טקסונומיה תמציתית של כ-30 סוגי בדיקות של מערכות מורכבות. טקסונומיה היא שיטה שבמסגרתה מסווגים אוסף של אלמנטים לקבוצות ותת-קבוצות. במקרה שלנו, טקסונומיית הבדיקות כוללת חלוקה ראשית לבדיקות "קופסא לבנה" ובדיקות "קופסא שחורה". הקבוצה השנייה מתחלקת לתת הקבוצות הבאות:
Basic Testing, High Volume Testing, Special Testing, Environment Testing, Phase Testing.
מאחר והרוב המכריע של בודקי המערכות מכירים ומיישמים רק מגוון מצומצם ביותר של בדיקות מערכת, תהיה זאת הזדמנות למשתתפים להכיר בקיומן של שיטות בדיקה נוספות. חלק משיטות הבדיקה הללו מאפשרות פתרונות למבחר של בעיות שאינן מטופלות בגישות הקלאסיות המוכרות והטובות. התקווה היא, שכמה מהשיטות הללו תאומצנה בחברות השונות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:15

  • בידול והשוואה בין בדיקות "קופסא לבנה" ובדיקות "קופסא שחורה". 
  • טקסונומיה: כ-30 שיטות בדיקה - "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" (חלק I).

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-17:30

  • טקסונומיה: כ-30 שיטות בדיקה - "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" (חלק II).

17:30

הפסקת קפה ונטוורקינג.

הערות

מפגש מס' 4 בנושא - בדיקות "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" למערכות מורכבות

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם