קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/06/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר גיל זילבר , דליה ירום , יואב גלעד

תיאור המפגש

מפגש הקבוצה יעסוק ביישום התקנות למיחזור החל משלב התכן ועד סוף חיי המוצר, בהגבלת השימוש בחומרים החל משלב התכן למוצרים כנגזר מהדירקטיבות כדוגמת RoHS האירופית ומשמעות התקנות על אמינות המוצרים על בסיס הידע העדכני בנושא.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

עדכונים ותכניות לעתיד – יואב גלעד , אודיוקודס

14:30-15:45

תכולת חומרים 
• סקירת IPC-1752 – יואב גלעד
• סטטוס תקינה לאחידות בדיקות תכולה – דליה ירום, מכון התקנים

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

• סטטוס יישום דירקטיבת WEEE – יואב גלעד, אודיוקודס

• נקודות עיקריות מיום העיון בנושא הלחמות ללא עופרת שניתן על ידי
   Jean-Paul Clech - גיל זילבר, אלתא

17:00-17:30

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא

הערות

מפגש מס' 2 – קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
יואב גלעד - מוביל הקבוצה  

קישורים רלוונטיים

ד"ר גיל זילבר , דליה ירום , יואב גלעד
שאל את המומחה