תיב"מ לתכן חשמלי

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

12/05/08

מקום הפעילות

רד תקשורת

מרצים

יריב שריקי

תיאור המפגש

עיקר המפגש יוקדש לדיון בנושא מתודולוגיות וכלים לווריפיקציה של תכנוני ASIC ו- FPGA , במסגרתו יוצגו סביבת וריפיקציה Questa ושפת וריפיקציה Specman שבשימוש חב' רד תקשורת. כבכל מפגש , נציגי החברות יסקרו את עידכונים בתחום ה-ECAD בחברותיהם בהתייחס למפגש הקודם. את המפגש ברד מארח איציק מנור נציג רד בקבוצת העבודה.

סדר היום:

14:00-14:15

נושאים לדיון בקבוצת העבודה – משה נצר, אילטם

14:15-16:30

הצגת מתודולוגיות וכלים לוריפיקציה של תכנוני ASIC ו- FPGA

דיון בנושא בהשתתפות נציגי החברות.

16:30-17:30

עידכונים – נציגי החברות

בברכה

 משה סלם - מנכ"ל אילטם
 משה נצר - מוביל הקבוצה

קישורים רלוונטיים

יריב שריקי
שאל את המומחה