רגולציות ותיכון לקיימות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

30/03/16

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

איתן אמון , יואב גלעד , רענן ברוך

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-14:15

נושאי פעילות בשנת 2016 - איתן אמון

14:15-15:00

עדכונים עולמיים ברגולציות הירוקות – יואב גלעד

15:00-15:15

הפסקה

15:15-16:00

עדכונים על רגולציות המשפיעות על תכן וייצור מערכות - איתן אמון

16:00-17:00

עדכונים על דירקטיבות: EMCD, LVD ,RED המשמעותיות לתעשיית פיתוח המערכות.

17:00-17:15

סיכום ודיון פתוח – איתן אמון

קהל יעד

מרכזי הנדסת הסביבה, מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים..

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
איתן אמון - מרכז תחום רגולציות ותיכון לקיימות