On the Fly Testing – מערכות מורכבות ללא בדיקה הצגת TEST CASE עבור תהליך אינטגרציה במערכת גדולה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

31/03/16

מקום הפעילות

מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

החלק הראשון של המפגש יעסוק בנושא מרתק –  Fiverr.com . On The Fly Testing הינו אחד מ – 1000 האתרים הגדולים בעולם עם מיליוני ספקים ומשתמשים ושיעור גידול של כ – 100% בהיקף העסקאות המבוצעות באתר מדי שנה. כאשר האתר היה קטן עם היקף עסקאות נמוך, צוות הפיתוח הגיב בזריזות לתקלות והכניס שינויים בקלות. הצוות היה כולו בישראל וקליטת מפתחים חדשים היתה פשוטה.

בעקבות גידול מהיר במספר המשתמשים והיקף העסקאות, בשילוב עם יעדים עסקיים שאפתניים, נדרשה מחלקת פיתוח גמישה המסוגלת לעמוד ביעדים ללא השפעה על קצב המסירה ותרבות העבודה.

על מנת לעמוד ביעדי הגידול הנדרשים, נעשה שימוש בתהליך פיתוח רזה הנשען על מתודולוגיית KANBAN של פיתוח אג'ילי בתהליך העבודה, שיטות מסירה מהירות המשלבות שיטות בדיקה חדשניות ויכולות ניטור מפותחות.

אחד מעקרונות הפיתוח המנחים את החברה, עוסק בהקטנת הבזבוז בתהליך הפיתוח ועשיית המינימום הנדרש. עקרון זה השליך על שיטות הבדיקה שגרמו לזניחת תפקיד איש הבדיקות המסורתי והסתמכות על מרכיבים אחרים בתהליך.

במפגש יוצגו תהליך הפיתוח והכלים המשתתפים בו המאפשרים מסירת מוצרים בקצב גבוה ובאיכות גבוהה.

 

בחלק השני של המפגש נציג מקרה בוחן של אינטגרציה במערכת גדולה.

במפעל מלמ של התע"א מבוצעת הנדסת מערכת ובדיקות של חלק מהמערכות המורכבות ביותר במדינה. מערכות אלו מאופיינות בכך שהן עתירות תוכנה ומפותחות ע"י מספר רב של קבלנים עם מתודולוגיות פיתוח שונות.

תהליך השילוב והבדיקות כולל שילובי תשתית, תקשורת ולוגיקה. התהליך מורכב ונעשה במספר אתרים ברחבי המפעל וכן באתר הלקוח. לצורך הבדיקות והשילובים גם מפותחים כלים ייעודיים לבדיקת המערכת.

בהרצאה יוצג TEST CASE עבור תהליך שילוב ובדיקות של מערכת נשק חץ כפי שבא לידי ביטוי בשילוב פריט חדש במערכת הנשק. במסגרת ה – TEST CASEיוצגו השלבים והמתודולוגיות שמאחוריהן לבחירת אסטרטגיית וטקטיקת הבדיקות והשילובים. כמו כן, יוצגו השיקולים לחלוקת הבדיקות והמשאבים בין האתרים השונים ובניית האמצעים הנדרשים בכל אתר.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג

14:15-15:45

Test on the Fly, ישראל אמינוב

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג

16:00-17:30

מקרה בוחן של בדיקות אינטגרציה במערכת גדולה, אביאל ברנט

הערות

מפגש מס' 7 בנושא - On the Fly Testing – מערכות מורכבות ללא בדיקה הצגת TEST CASE עבור תהליך אינטגרציה במערכת גדולה

בברכה

ד"ר משה ויילר - מוביל הקבוצה
מר משה סלם - מנכ"ל אילטם