קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

11/12/16

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

המפגש הפעם יעסוק בנושא המרתק של שילוב בין מערכות צבאיות לסביבה אזרחיתבהיבטי הבדיקות בעזרת 2 Case Studies.

בחלק הראשון תציג הגב' ארמונה ברנדל את נושא תהליך הולידציה של מערכת "מגן רקיע" - מערכת בטחונית ברשות התעופה האזרחית. מערכת "מגן רקיע" פותחה בעקבות הצורך למגן את התעופה האזרחית הישראלית מפני איום טילי ה-MANPADS Man Portable Air Defense Missiles)). איום זה מוכר בעיקר כנגד פלטפורמות צבאיות ומערכות ההגנה מפותחות על פי דרישות צבאיות. ההרצאה תציג את תהליך הולידציה של מערכת "מגן רקיע", אשר פותחה בהתאם לדרישות המבצעיות, תוך התחשבות באילוצי התעופה האזרחית, חברות התעופה ודרישות הרישוי האזרחי.

בחלק השני יציג מר אדי קליינמינץ את פרוייקט הרשת החברתית המקצועית הלאומית לשיתוף איומי סייבר.

הכוונה לשיתוף מידע עדכני, רלוונטי ובעל ערך מוסף להגנה בסייבר המהווה מכפיל כח בהתמודדות מיטבית כנגד כלל איומי הסייבר. ההרצאה תציג את הפרויקט בהיבטי הצורך והיישום כשירות חדש הניתן ע"י רשות הסייבר הלאומית לציבור. נתייחס להיבטים והאתגרים של פיתוח ויישום של פרוייקט המוגדר כבעל ליבה מסווגת ומנגד מיועד לשירות ציבורי ברשת הפתוחה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות ונטוורקינג.

14:15-15:45

תהליך הולידציה של מערכת "מגן רקיע"– ארמונה ברנדל, אלביט מערכות (אלאופ).

15:45-16:00

הפסקת קפה ונטוורקינג.

16:00-17:30

פרוייקט הרשת החברתית המקצועית הלאומית לשיתוף איומי סייבר– אדי קליינמינץ, תע"א (מל"מ).

הערות

מפגש מס' 10 בנושא - ממשק בין מערכות צבאיות לסביבה אזרחית בהיבטי בדיקות של מערכות מורכבות

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם