רגולציות ותיכון לקיימות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

08/05/17

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

איתן אמון , יואב גלעד , אורנה נוימן

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

13:45-14:10

פתיחה - איתן אמון

14:00-15:00

עדכונים בתחום החקיקה הסביבתית בעולם – יואב גלעד

15:00-16:15

ISO 14001 :2015 Vs. ISO 14001 :2004
מהדורת 2015 של ISO 14001 נכנסת לתוקף - האם אתם מוכנים?
השפעת השינויים העיקריים ויתרונות מול גרסת 2004 - אורנה נוימן

16:15-16:30

הפסקה

16:30-17:00

אסטרטגיות לניהול סיכונים בהקשר של עמידה בדרישות תקינה - יואב גלעד

17:00-17:15

סיכום - איתן אמון

קהל יעד

מרכזי הנדסת הסביבה, מהנדסי פיתוח, מהנדסי תהליך, מנהלי הנדסה, תפעול, איכות וטכנולוגים.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
איתן אמון - מרכז תחום רגולציות ותיכון לקיימות