תכן תפקודי (פונקציונאלי) למערכות מורכבות

סוג הפעילות

סדנא

מועד הפעילות

05/07/17, 12/07/17, 19/07/17

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

הסדנא תתקיים ב:
יום ב' ה - 5.7.17
יום ב' ה - 12.7.17
יום ב' ה - 19.7.17

 

מטרת הקורס:

הכרה ולימוד שיטה (מתודולוגיה) סדורה לניתוח תפקודי של מערכות מורכבות המביא לקיצור לוחות הזמנים לשדרוג מערכות קיימות ולפיתוח מערכות חדשות. המתודולוגיה מתבססת על פיתוח מודל תפקודי/התנהגותי של המערכת המהווה חלק עיקרי של התכן ההנדסי ומאפשר הגדרה ו/או הוספה של יכולות מערכתיות. הכלי העיקרי המשמש לביצוע הניתוח התפקודי הוא ה- FAST (Functional Analysis System Technique) התורם בצורה משמעותית לפיתוח אפקטיבי ומהיר של המערכת.

למי מיועד הקורס:

הקורס מיועד למהנדסי מערכת ומהנדסים מנוסים מדיסציפלינות שונות ומכל המגזרים (אזרחי וצבאי) העוסקים בהנדסת מערכות ומכירים את השיטות והכלים הבסיסיים. כמו-כן הקורס נועד למתכננים ולמשדרגים של מערכות מורכבות קיימות וחדשות.

תכולת הקורס:

במסגרת הקורס נבנה מודל תפקודי של מערכת. בניית המודל התפקודי מתחילה בתהליך הפשטה abstraction)) המתבטא ב- FAST שממנו נובעות הבעיות הבסיסיות שעבורן מוגדרות חלופות של פתרונות טכנולוגיים (בעזרת טבלה מורפולוגית). מתוך המודל התפקודי ניתן לגזור את הדרישות התפקודיות של המערכת המהוות חלק עיקרי של האופיון הטכני (SSS).

 

בכל מפגש 4 מושבים של כשעה וחצי. כשליש מזמן הקורס יוקדש לתרגול החומר הנלמד, כך שימחיש למשתתפים את ישימותו ויכלול התנסות מעשית. התרגול יתבסס על תרגיל מתגלגל שיתבצע בצוותים ובדיונים פתוחים. במסגרת התרגיל המשתתפים יפתחו מודל תפקודי הכולל עץ תפקודים, ממשקים, פריטי זרימה, מצבים ותרחישים.

 

הקורס מורכב מ-3 מפגשים בני יום אחד לפי החלוקה הבאה:

1 - ניתוח תפקודי (פונקציונלי) ראשוניחשיבות הדרישות התפקודיות בתהליך פתוח מערכתי,  הגדרת משימה, מאפיינים טכניים וביצוע הפשטה (Abstraction).

2 – בחירת חלופה והגדרת תפיסת הפעלה – יצירת חלופות ובחירת ארכיטקטורה, הגדרת תפיסת ההפעלה תוך הגדרת "המערכת בסביבתה" (כולל הגדרת הממשקים שלה) ובניית תרחישים.

3 -  בנייה ותיקוף של מודל תפקודי (פונקציונלי) -  עץ תפקודים, מצבי מערכת, מאורעות, מעברים ופריטי זרימה. לסיום נראה כיצד ניתן להשתמש במודל התפקודי לביצוע הדמיות (סימולציות) לתיקוף המודל התפקודי.

 

רקע:

דרישות תפקודיות מהוות חלק חשוב ביותר מכלל דרישות המערכת. הן מהוות בסיס לבחירת חלופות לארכיטקטורה המערכתית ומשמשות להוכחת עמידת המערכת בצרכי הלקוח. הדרישות התפקודיות נובעות מהצרכים הבסיסיים ביותר של הלקוח ובעלי העניין ומתפתחות במהלך התכן המערכתי הכולל בנייה של מודל תפקודי/התנהגותי. תהליך בניית המודל מתחיל בהגדרת המשימה הראשית של המערכת ההופכת לשורש העץ התפקודי. בניית ענפים ועלים בעץ התפקודים מבוצעת תוך הגדרת התפיסה התפעולית,  התרחישים, מצבי המערכת ואופני הפעולה שלה. כל ענף או עלה מגדיר תפקוד הכולל קלטים ופלטים רלבנטיים לתפקוד  המגדירים בסופו של התהליך את הממשקים.

העץ התפקודי, התרחישים ומצבי המערכת יוצרים את המודל התפקודי של המערכת המתוכננת. בעזרת  המודל הזה ניתן לייצג את ההתנהגות המערכתית ע"י ביצוע הדמיות (סימולציות) של התרחישים המכילים את התפקודים הנמצאים בעץ התפקודים. המודל התפקודי מתואר בעזרת הדרישות התפקודיות. התרחישים משמשים לתיקוף המערכת.  

סדר היום:

מפגש 1 מתוך 3

ניתוח תפקודי (פונקציונלי) ראשוני

5.7.2017 , בשעה 08:45

תאור היום הראשון של הסדנא :

היום הראשון יפתח בסקירת תהליך פתוח מערכת ובחשיבותם של הדרישות התפקודיות בתהליך זה. לאחר מכן נעבור בקצרה על נושא ניתוח דרישות הלקוח. נגדיר מושגי יסוד בתחום הדרישות ונתעכב על תהליך ההערכה (evaluation) שבסיומו מתקבל סט מוסכם של דרישות בסיס. נתייחס למקרה של שדרוג מערכת קיימת כאשר אין עבורה תיעוד מערכתי.

במושב השני נגדיר את המשימה של המערכת, נדון בשיטות לקבלת המאפיינים הטכניים ונתוודע למערכת שתהווה בסיס לתרגיל המתגלגל של הקורס.

לאחר מכן נתחיל בניתוח התפקודי הראשוני של המערכת: נבצע תהליך של הפשטה (abstraction), נלמד להגדיר תפקודים, לבצע פירוק תפקודי של משימה וליצור דיאגרמה של תפקודי המערכת (FAST).

במושב האחרון נבנה FAST עבור התרגיל המתגלגל, נציג אותו ונדון בתוצאות

 

 

8:45-9:00

התכנסות ופתיחה

9:00-9:45

מבוא – תהליך פתוח/שדרוג התכן.

9:45-10:30

מהגדרת צורך לדרישות לקוח

10:30-10:45

הפסקת קפה

10:45-11:15

מדרישות לקוח לדרישות מוסכמות, ברות בדיקה ומימוש

11:15-11:45

הגדרת משימה ומאפיינים טכניים

11:45-12:30

הצגת התרגיל המתגלגל: צורך, דרישות לקוח, משימה ומאפיינים.

12:30-13:30

ארוחת צהריים

13:30-14:15

ניתוח תפקודי (פונקציונלי) ראשוני של המערכת

14:15-15:00

הפשטה (Abstraction) ויצירת FAST (גם עבור שדרוג/הוספת יכולות בלבד)

15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15-16:00

ביצוע תרגיל מס' 1: יצירת FAST

16:00-16:45

תרגיל מס' 1: הצגת FAST ודיון

16:45-17:00

סיכום - שאלות / תשובות

 

 

 

מפגש 2 מתוך 3

בחירת חלופה והגדרת תפיסת ההפעלה

12.7.2017  בשעה 08:45


תאור היום השני של הסדנא :

היום השני יתחיל בסקירת תהליך הבחירה של ארכיטקטורה מערכתית. נזהה מתוך ה- FAST את הבעיות הבסיסיות של המערכת ונלמד כיצד לייצר ולהגדיר עבורן חלופות אפשריות בעזרת טבלא מורפולוגית. נדון בשיטות לבחירת חלופה מובילה.

במושב השני נתחיל לבנות את המודל התפקודי של המערכת. נלמד לשרטט את המערכת בסביבתה, נגדיר את הממשקים החיצוניים של המערכת, וכן את סביבת ההפעלה, גורמי ההפעלה ועקרונות התפעול. נגדיר את פריטי הזרימה אל ומהמערכת ונבצע תרגיל להמחשת הנושא.

לאחר מכן נסקור שיטות שונות להצגת תרחישים מערכתיים ונתמקד ב- FFBD Functional Flow Block Diagram)) וב- Enhanced-FFBD. אחר הצהריים נמשיך את התרגיל המתגלגל ונבנה עבורו תרחישים

 

 

8:45-9:00

התכנסות ופתיחה

9:00-9:45

בנית טבלה מורפולוגית למערכת מתוך בעיות התכן

9:45-10:30

יצירת חלופות ובחירת ארכיטקטורה פיסיקאלית/קונספטואלית

10:30-10:45

הפסקת קפה

10:45-11:45

הגדרת "מערכת בסביבתה", ממשקים חיצוניים ותפיסת הפעלה

11:45-12:30

ביצוע תרגיל מס' 2: שרטוט המערכת בסביבתה, הגדרת תפיסת ההפעלה

12:30-13:30

ארוחת צהריים

13:30-14:15

תרגיל מס' 2: הצגת המערכת בסביבתה ותפיסת ההפעלה ודיון

14:15-15:00

שיטות להצגת תרחישים מערכתיים

15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15-16:00

ביצוע תרגיל מס' 3: בניית תרחישים מערכתיים

16:00-16:45

תרגיל מס' 3: הצגת התרחישים ודיון

16:45-17:00

סיכום - שאלות / תשובות

 

 

מפגש 3 מתוך 3

בניית מודל תפקודי (פונקציונלי)

19.7.2017 , בשעה 08:45


תאור היום השלישי של הסדנא :

היום השלישי יתמקד בהמשך הבנייה של המודל התפקודי. במחצית הראשונה של היום נגדיר מצבים ואופני פעולה של המערכת. נגדיר מעברים ומאורעות בין המצבים השונים של המערכת וכן פריטי זרימה הנוצרים ע"י המאורעות. להמחשת הנושא נבצע תרגיל שבו נגדיר את מצבי המערכת, המאורעות, המעברים ופריטי הזרימה עבור התרגיל המתגלגל.

אחר הצהריים נתמקד בשיטות שונות להשלמת עץ התפקודים ותיקופו בעזרת תרחישים. נבהיר את מושג המודל התפקודי ונסיים בהדגמה של מודל תפקודי הכולל עץ תפקודים וטבלאות פריטי זרימה המהווים בסיס לדרישות התפקודיות ולהגדרת הממשקים.

 

8:45-9:00

התכנסות ופתיחה

9:00-9:45

עץ תפקודים

9:45-10:30

הגדרת מצבי מערכת

10:30-10:45

קפה

10:45-11:45

הגדרת מאורעות, מעברים ופריטי זרימה רלבנטיים

11:45-12:30

השלמת המודל התפקודי

12:30-13:30

ארוחת צהריים

13:30-14:15

תרגיל מס' 4: הגדרת מצבים, מאורעות, מעברים ופריטי זרימה

14:15-15:00

תרגיל מס' 4: הצגת מצבים, מאורעות, מעברים ופריטי זרימה - דיון

15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15-16:00

המודל התפקודי – יצירת דרישות תפקודיות.

16:00-16:45

תיקוף המודל התפקודי באמצעות סימולציות

16:45-17:00

סיכום - שאלות / תשובות

 

פרטים להרשמה:

מחירים ללא מע"מ קהל רחב חברי אילטם ו-INCOSE_IL
מחיר 2,100 ש"ח 1,600 ש"ח

הרשמה מראש חובה !!!
דמי ההשתתפות כוללים: השתתפות ב- 3 ימי סדנא, תקציר ההרצאות, כיבוד וארוחות צהריים. 
מספר המשתתפים מוגבל. ביטול יתקבל בכתב בלבד. ביטול השתתפות אחרי 29.7.2016 ו/או אי הגעה ביום העיון יחויב בתשלום מלא.

שאל את המומחה