תכן מערכת אספקת הכוח במעגלים מודפסים ומכלולים אלקטרוניים

סוג הפעילות

סמינר

מועד הפעילות

10/03/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

איכות הזנת הכוח במעגלים ומערכות אלקטרוניות מהווה גורם רב-משקל בביצועי מעגלים ומערכות, בעל חשיבות שאינה נופלת מאיכות האות עצמו. איכות ההזנה נבחנת בשני היבטים עיקריים: תאימות אלמ"ג (EMC) המהווה נושא בעל חשיבות רבה בממשק שבין המערכות לבין מערכת אספקת הכוח ממנה ניזונה המערכת (mains) ומהווה היבט חוזיחוקי בתכן המערכת. ההיבט השני - איכות ההזנה (power integrity) מקיף בעיקר את מתחי המשנה ה"מיוצרים" על ידי ספקי הכוח הכלולים ברוב התיבות האלקטרוניות, בפרט כאשר מדובר בספקי כוח ממותגים (switch mode power supplies) המהווים בפני עצמם גורם לגליות (ripple) ולרעשים במתחי ההזנה המסופקים על ידיהם. הסמינר יעסוק במקורות ההפרעה במערכת ההזנה של מערכות אלקטרוניות ובדרכי פתרונן. יתוארו מקורות ה- EMI והגליות במערכת אספקת הכוח ועל פני מעגלים אלקטרוניים ואמצעים לשיפור איכות מערכת ההזנה והתאימות האלקטרומגנטית.

סדר היום:

08:45-09:00

התכנסות וכיבוד

09:00-10:00

מקורות הפרעה פנימיים וחיצוניים במערכת אספקת הכוח

10:00-10:45

ספקי כוח ממותגים כמקורות EMI ורעש (noise)

10:45-11:00

הפסקה

11:00-12:30

מקורות רעש במערכת ההזנה במעגלים אלקטרוניים

12:30-13:30

הפסקת צהריים

13:30-14:15

סקירת דרישות מפרטיות למערכת אספקות הכוח

14:15-15:00

סינון וריסון במערכת אספקת הכוח

15:00-15:30

תכן מערכת ההזנות במעגלים מודפסים

15:30-15:45

הפסקה

15:45-16:45

תכן מערכת ההזנות במעגלים מודפסים (המשך)

16:45-17:00

סיכום ודיון פתוח

קהל יעד

מהנדסי פיתוח, מתכנני מכלולים אלקטרוניים, מהנדסי ,EMC מתכנני מעגלים מודפסים

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם