קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

21/07/09

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , חביב גנדליס , שלמה יוצר

תיאור המפגש

מפגש הקבוצה יעסוק בעדכונים, שימוש בחומרים נטולי הלוגנים ותקנות ירוקות בנושא אריזות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:00

עדכונים כלליים -  יואב גלעד, אודיוקודס.

15:00-16:00

תקנות ירוקות בנושא אריזות  - שלמה יוצר, ראש תחום בטיחות, מבת.

16:00-16:15

הפסקת קפה. 

16:15-17:15

חומרים נטולי הלוגנים  - חביב גנדליס, אלווריון.

17:15-17:30

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא.

הערות

מפגש מס' 6 – קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

בברכה

יואב גלעד - מוביל הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

יואב גלעד , חביב גנדליס , שלמה יוצר
שאל את המומחה