קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/12/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , שלמה יוצר

תיאור המפגש

מפגש הקבוצה יעסוק בעדכונים, אריזות ירוקות ותוכנות לניהול נתוני תכולת חומר.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות.

14:15-15:00

עדכונים כלליים -  יואב גלעד, אודיוקודס.

15:00-15:45

אריזות ירוקות - שלמה יוצר, ראש תחום בטיחות, מבת

16:00-16:15

הפסקת קפה.

16:00-16:45

הצורך באיסוף נתוני תכולת חומר: סקירת פתרונות - יואב גלעד, אודיוקודס

16:45-17:30

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא.

הערות

מפגש מס' 7 – קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

בברכה

יואב גלעד - מוביל הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם