קבוצת עבודה דירקטיבות ירוקות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

15/07/10

מקום הפעילות

אודיוקודס, קרית שדה התעופהמפה מצורפת

מרצים

יואב גלעד , דב פרי

סדר היום:

14:30-14:40

התכנסות

14:40-15:30

עדכונים שוטפים – יואב גלעד, אודיוקודס

15:30-16:15

ניהול שרשרת האספקה בעידן הירוק – דב פרי  ECI

16:15-16:30

הפסקת קפה

16:30-17:30

הדגמת תוכנת GreenSoft (הדגמה חוזרת לאור דרישה של חלק מהחברים)

17:30-17:45

דיון פתוח וסיכום נושאים למפגש הבא.

הערות

מפגש מס' 9 – שרשרת אספקה ירוקה, עדכונים, והדגמת תוכנת GreenSoft

בברכה

יואב גלעד - מוביל הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה