פיתוח אבולוציוני וקוי מוצרים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

27/04/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

הדס שוודרון , מימי תמנת

תיאור המפגש

קבוצת העבודה לפיתוח אבולוציוני וקוי מוצרים הותנעה לאחרונה במפגש הקמה שנערך בתאריך 12/1/2011 (מצ"ב הקול-הקורא להשתתתפות בקבוצה; את המצגות ממפגש ההקמה ניתן למצוא באתר אילטם).

זהו המפגש הראשון של קבוצת העבודה, שיוקדש בעיקר להתוויית נושאי העניין ודרכי הפעולה של הקבוצה. לפיכך, השתתפות של נציגי חברות רבות ככל האפשר במפגש זה תאפשר הנחת בסיס לפעילות אפקטיבית ומונחית-צרכים בנושא בעל עניין משותף כמעט לכל החברות.

כרקע למפגש יוצגו בקצרה תמונות מצב של פעילות, וכן צרכים וכיוונים לפעילות נוספת, בשתי חברות: רפאל ואלביט.

במהלך המפגש יתבקשו המשתתפים להעלות צרכים, סוגיות וציפיות הקשורים לתחום עניין זה ויגובשו כיווני ההמשך לעילות הקבוצה. בהמשך להזמנה אפשר לראות את הקול קורא שהופץ בינואר 2011

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:00

ניהול דרישות במשפחות של פרויקטים

הדס שוודרון – רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

15:00-15:45

תפיסת קוי-מוצרים עתירי תוכנה (SPL) באלביט, סטטוס ואתגרים

מימי תמנת – אלביט מערכות בע"מ

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

סטטוס פעילות בחברות והצעת נושאי פעילות לקבוצה

משתתפי הקבוצה

17:00-17:30

סיכום והגדרת מתווה פעילות ראשוני

עמיר תומר

הערות

נושא הפגישה - צרכים, התלבטויות וכיוונים בפיתוח משפחות של מוצרים

בברכה

ד"ר עמיר תומר - מרכז הקבוצה
משה סלם  - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

הדס שוודרון , מימי תמנת
שאל את המומחה