קבוצת עבודה שימוש חוזר בתוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/06/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

פרופ' עמיר תומר , ד"ר צביקה קופליק , שלומית מורד

תיאור המפגש

בין השנים 2000-2008 התקיים, במסגרת תוכנית מגנ"ט של המדען הראשי לתמ"ת ובהובלת אילטם, פרויקט להגדרת מתודולוגיות פרקטיות לשימוש חוזר בתוכנה. הפרויקט התקיים בשיתוף של 8 חברות תעשייתיות, 4 בטחוניות ו-4 אזרחיות, ובמסגרתו הוגדרו נושאים מתודולוגיים ופרקטיים ליישום שומש חוזר בתוכנה, נסקרה הספרות הרלוונטית ונכתב מסמך מתודולוגיה. בהמשך, כל אחת מהחברות השותפות בפרויקט לקחה על עצמה יישום פיילוט של אחת או יותר מהמתודולוגיות, תוך ביצוע מעקב, מדידה, ניתוח כדאיות ושיטוף מידע וידע עם השותפות האחרות. מסמך מסכם של הפרויקט נכתב ע"י נציגי התעשייה שהשתתפו בפרוייקט של Software Engineering, והועמד לרשות כלל התעשייה הישראלית. ד"ר צבי קופליק, שהיה מרכז הפרויקט באילטם, יציג את פעילות הפרויקט ואת עיקרי המתודולוגיה.

ד"ר עמיר תומר, שהיה נציג רפאל בפרויקט, יציג מודל של הערכת כדאיות של שימוש חוזר בתוכנה, שפותח במסגרת הפרויקט ושימש לעריכת בסיס המדידה של תוצרי הפרויקט בחברות השונות. ד"ר עמיר תומר, ד"ר לאה גולדין, ד"ר צבי קופליק, ד"ר אסתר קמחי ופרופ' סטפן שח כתבו מאמר המתאר את המודל שפורסם בירחון: IEEE Transactions On Software Engineering

מטרת המפגש הינה להתניע את פעילות קבוצת העבודה, ולכן יכלול המפגש גם דיון פתוח והעלאת הצעות לנושאי פעולה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:45

פתיחה: שימוש חוזר בתוכנה – הצורך והתועלות

גב' שלומית מורד - אילטם

14:45-15:45

עיקרי מתודולוגיית שימוש חוזר בתוכנה – סיכום פרויקט התעשיות

ד"ר צבי קופליק – אוניברסיטת חיפה

15:45-16:00

הפסקה

16:00-16:45

מודל להערכת הכדאיות ולביזור העלויות של שימוש חוזר בתוכנה

ד"ר עמיר תומר – המכללה האקדמית כנרת

16:45-17:30

דיון פתוח במטרות ובתכנים של פעילות הקבוצה

הערות

מפגש התנעה - מתודולוגיות לשימוש חוזר בתוכנה - מה נעשה? מה הלאה?

קהל יעד

המפגש מיועד למנהלי פיתוח, מנהלי תוכנה, מהנדסי תוכנה ומנהלי פרוייקטים המעוניינים לקחת חלק בקבוצת העבודה.

בברכה

ד"ר עמיר תומר - מרכז הקבוצה
משה סלם -  מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

פרופ' עמיר תומר , ד"ר צביקה קופליק , שלומית מורד
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה