פיתוח אבולוציוני וקוי מוצרים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/07/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר

תיאור המפגש

המפגש יוקדש לפעילות מחקרית בנושא קוי מוצרים המתבצעת במחלקה למערכות מידע באוניברסיטת חיפה ע"י ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר. להלן תקציר ההרצאה:

פרדיגמת הפיתוח של קווי מוצרי תוכנה (software product lines) מאפשרת לחברות לקצר את השיווק (time-to-market), להקטין את מחיר הפיתוח, להגדיל את הפרודוקטיביות, ולשפר את איכות התוצרים.
לצורך כך יש לדאוג לניהול השונות באותם קווי מוצרים. שתי גישות קיימות לניהול השונות: תיוג (annotation) שבה מתוארת השונות על גבי המודל הבסיסי . והרכבה (composition) שבה השונות מוגדרת במודל נפרד המתייחס אל המודל הבסיסי. בהרצאה זו נסקור שתי גישות אלו, תוך התמקדות ביתרונותיהן ובחסרונותיהן בהקשר של הנדסת דרישות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

מעבר לדימיון: ניהול השונות של מוצרי תוכנה

ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר, אוניברסיטת חיפה

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

דיון פתוח

משתתפי המפגש

17:00-17:30

גיבוש תוכנית העבודה השנתית של הקבוצה

ד"ר עמיר תומר

הערות

נושא הפגישה - מעבר לדימיון: ניהול השונות של מערכות ומוצרי תוכנה

בברכה

ד"ר עמיר תומר - מרכז הקבוצה
משה סלם  - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה