קבוצת עבודה ניהול תצורה של קושחה ותוכנה בחברות קטנות ובינוניות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

20/11/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

חגי זגורי , שלומית מורד , אריה סטרול

תיאור המפגש

ההרצאה של אריה סטרול - תתאר את הבעיות והאתגרים העומדים בפני בקרת התצורה כיום, נתאר בקצרה את מושגי היסוד והתפתחות בתחום בקרת התצורה, נתאר את המרכיבים הראשיים בכלי בקרת התצורה ומקומם בתהליך הפיתוח, יתוארו האתגרים שבהטמעת תרבות השימוש בכלים, כמו כן יתוארו Best Practices הנהוגים בתחום.

ההרצאה של חגי זגורי - תכלול מבוא לכלים פתוחים (open source)למימוש בקרת תצורה, בדגש על Subversion עם מעבר על עקרונות השימוש בכלי. סקירה כללית על מתודולוגיות נוספות המוטמעות בצד בקרת התצורה בדרך לניהול חיי מוצר (ALM).

נתאר את השפעתה של הטמעה נכונה של בקרת תצורה כאמצעי לאוטומציה ואינטגרציה בדרך לניהול שינויים וגרסאות תוך תמיכה במתודולגיות פיתוח שונות אשר נזכיר מקצתם במהלך המפגש.

נסיים בדוגמה המבוססת על מוצר קיים משלב ניהול הגרסא, ומעקב אחר שינויים והמחשה מעשית על השפעותיה של מערכת זו בניהול חיי מוצר (ALM).

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-14:20

הרצאת פתיחה של רקע למפגש

שלומית מורד

14:20-15:30

בקרת תצורה - מושגי יסוד, התפתחות התחום, מרכיבים ראשיים בכלי בקרת התצורה, האתגר בהטמעת תרבות השימוש בכלים, ולקחים שנלמדו מהטמעת כלי בקרת תצורה                                              אריה סטרול

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-17:00

שימוש בכלי בקרת תצורה של קוד פתוח והצגת לקחים מהטמעת כלי CLT ו- CI

חגי זגורי

17:00-17:30

דיון פתוח בהנחיית שלומית מורד

 

הערות

מפגש בנושא - המרכיבים בכלים של בקרת תצורה ולקחים מהטמעת כלים של קוד פתוח (Open Source)

בברכה

שלומית מורד - יו"ר הקבוצה
משה סלם -  מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

חגי זגורי , שלומית מורד , אריה סטרול
מצגת לחברים בלבד - להצטרפות למערכת
שאל את המומחה