שיפור תהליכי פיתוח במערכות תוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

20/11/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר צביקה קופליק

תיאור המפגש

תהליכי פיתוח תכנה דורשים עדכון והתאמה שוטפים כתוצאה מהשתנות הסביבה העסקית, התשתיות הטכנולוגיות ושיטות הפיתוח. שיתוף פעולה בבחינת שיפור תהליכי פיתוח יכול לתרום לכל משתתפי קבוצת העבודה בלימוד מניסיונם של אחרים ומקיצור וייעול ההטמעה והיישום של תהליכי השיפור.
מטרת קבוצת העבודה הינה ליצור קהילת ידע של משתמשים, קיימים ועתידיים, בנושא שיפור תהליכי פיתוח תכנה, תוך קיום פעילות קבועה של מפגשי שיתוף ידע עם ולמידה וייזום פעילויות נוספות במסגרת אילטם לטובת התעשייה הישראלית. הקבוצה תעסוק במגוון הנושאים הרחב ביותר האפשרי, ללא קשר מחייב לפעילות CMMI .

מתכונת פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה תכלול נציגי חברות שיבחרו להשתתף בה, והיא תכלול את סוגי האירועים הבאים:
•    כחמישה מפגשים בשנה (לפחות), סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; משתתפי הקבוצה יתנדבו לארח את המפגשים בחברותיהם, תוך הזדמנות להתרשם מהפעילות הנעשית בחברה on-site;
•    יום עיון (או יותר) שיועבר ע"י מומחים מחו"ל. הקבוצה תיזום והאיגוד יקיים. ימי העיון יאורגנו ע"י אילטם ויהיו פתוחים לחברי אילטם, ולחברות נוספות; חברי הקבוצה יגדירו את התכנים של ימי העיון עם המומחים הבינלאומיים.
•    הקבוצה תיזום שני מפגשי אחה"צ לחברי הקבוצה ולחברי אילטם, בהם יתארחו מרצים שיציגו נושאים בתחום העניין של הקבוצה;
•    האיגוד יקיים פורום אינטרנטי לתכתובת פעילה ושוטפת בין המשתתפים;

בכוונתנו לקיים מפגש התנעה של הקבוצה ב- 20.11.08.
המפגש יוקדש בעיקר להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות, לעמוד על הצרכים, הדרישות והציפיות מקבוצת העבודה ולגבש נושאים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 מספר שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות ( שקף אחד )
•    צרכים עתידיים וכיווני עניין ( שקף אחד )

הערות

מפגש בנושא - תהליך פיתוח איטרטיבי (Agile) במערכות רפואיות

קהל יעד

עובדים בחברות תעשיתיות אשר תחום אחריותם בחברה הוא תהליכי פיתוח תכנה.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר צביקה קופליק  - יו"ר קבוצת העבודה

קישורים רלוונטיים

ד"ר צביקה קופליק
שאל את המומחה