ארכיטקטורות תוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/03/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

שלומית מורד , צחי דרורי

תיאור המפגש

מטרת קבוצת העבודה הינה ליצור קהילת ידע של נציגים מחברות תעשייתיות החברות באילטם שעוסקות בפיתוח מערכות, אשר תורכב מאנשים בעלי מעורבות בתיכון תוכנה ברמות שונות – החל מקביעת ארכיטקטורת על של המוצר ועד לארכיטקטורה הפנימית של יחידות התוכנה הבסיסיות. הקבוצה תמסד פעילות קבועה של מפגשי שיתוף ידע ולמידה וייזום פעילויות נוספות במסגרת אילטם לטובת התעשייה הישראלית, שמטרתה להעמיק את הידע בנושא ולחלוק ניסיון בין החברות המשתתפות.


מתכונת פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה תתקיים בפורום נציגי החברות שבחרו להשתתף בה, והיא כוללת את האירועים המפורטים להלן:
•    חמישה מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; משתתפי הקבוצה יתנדבו לארח את המפגשים בחברותיהם, תוך הזדמנות להתרשם מהפעילות הנעשית בחברה on-site.
•    ייזום מפגשים מקצועיים לכלל חברי האיגוד בנושאים בעלי עניין.
•    קיום פורום אינטרנטי ותכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים.

בכוונתנו לקיים מפגש התנעה של הקבוצה ב- 19.3.08
המפגש יכלול שני חלקים: החלק הראשון יוקדש להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות, לעמוד על הצרכים, הבעיות והציפיות מקבוצת העבודה. החלק השני יוקדש לגיבוש נושאים ממוקדים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 מספר שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות (שקף אחד)
•    האם יש בחברה תהליך מוגדר לתיכון ארכיטקטורת התוכנה, באילו שלבים של מחזור החיים הוא מתבצע ומה היקף הפעילות (שקף אחד)
•    צרכים עתידיים וכיווני עניין (שקף אחד)

הערות

מפגש התנעה

בברכה

שלומית מורד, אורבוטק - יו"ר קבוצת העבודה
משה סלם -  מנכ"ל אילטם
צחי דרורי

קישורים רלוונטיים

שלומית מורד , צחי דרורי
שאל את המומחה