יישום DO-178B: הלכה למעשה

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

20/02/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

חיים קופר

תיאור המפגש

DO-178B defines the guidelines for development of aviation software in the USA. DO-178B has become a de facto standard. Produced by Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc. (RTCA), the FAA's Advisory Circular AC20-115B established DO-178B as the accepted means of certifying all new aviation software.DO-178B is primarily concerned with development processes.

 

כחלק מבטיחות מערכת, הולכת וגוברת הדרישה לניהול ומימוש בטיחות תוכנה במערכות אזרחיות וצבאיות כאחד.
עובדה זו נובעת מהסיבוכיות הגדלה עם הדרישה ליכולות נוספות, במקביל עם התפתחות כוח המיחשוב, החומרה והגרפיקה.
DO-178B מוגדר כתקן פיתוח תוכנה מחייב בפיתוח מערכות אוויוניות אזרחיות ונדרש לרישיון המטוס. בפועל משרת התקן גם את התחום הצבאי: פלטפורמות לא מאוישות, כלי-נשק אוטונומיים, מערכות שו"ב בים, אויר, חלל  ויבשה.
בהרצאה יילמדו מושגי יסוד של התקן, כיצד להתכונן למפגשים עם רשויות התעופה, מהיכן לשאוב מידע נוסף לשיפור התהליך, חוויות מניסיון אלביט בנדון, וכיווני התפתחות עתידיים.

סדר היום:

14:15-14:30

התכנסות ופתיחה 

14:30-15:45

הלכה:

• מבוא לבטיחות תוכנה, סטנדרטים מקובלים לבטיחות תוכנה

• DO-178B – מבוא ועקרונות יסוד

15:45-16:00

הפסקה 

16:00-17:30

מעשה (בעיקר מניסיון פרוייקטים באלביט)

• פיתוח לפי DO-178

• Tips & Lessons learned

• DO-178C וכיווני התפתחות עתידיים

קהל יעד

מנהלי פיתוח, מנהלי פרוייקטים, מנהלי ומהנדסי תוכנה, מנהלי איכות תוכנה ומנהלי אבטחת איכות בפיתוח

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם