רשתות עצביות מלאכותיות - מתיאוריה לתעשייה

סוג הפעילות

סמינר

מועד הפעילות

15/07/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

צבי בוגר

תיאור המפגש

הסמינר יציג את הצורך והתועלת במודלים מבוססי נתונים בתעשיה, בנוסף לשימוש במודלים מבוססי משואות, בעיקר במקרים בהם לא ניתן להגדיר פתרון מתימטי מדויק לבעיה אלא יש צורך ללמוד את מאפייני הבעיה מתוך אוסף נתונים הקיים בארגון.

ביום העיון יתוארו המושגים העקריים של רשתות עצביות מלאכותיות (רע"מ), איסוף ועיבוד הנתונים הדרושים, לימוד המודל, העיקר - ניתוח המודל ולהפקת המידע התפעולי הנדרש, וישומו לשימוש שוטף. ההרצאות יכללו דוגמאות רבות של מודלי רע"מ תעשייתים שפותחו ע"י המרצה בעשרים השנים האחרונות , תוך שימוש  באלגוריתמים יחודיים המאפשרים לימוד  יעיל של מודלים ללא הגבלה מעשית של מספר  המאפיינים הנמדדים. יום העיון  יסתיים בהצגה של שימושים אפשריים ברע"נ לצרכי אופטימיזציה ובקרת תהליכים ותחזוקה  חזוייה תוך שילוב עם לוגיקה עמומה ,אלגוריתמים גנטיים ותכנות דינמי.

סדר היום:

התכנסות וכיבוד 

08:45-09:00 

הקדמה ורקע

09:00-10:00

מושגים בסיסיים ברשתות עצביות מלאכותיות (רע"מ)

10:00-11:00

הפסקה

11:00-11:15

סוגיות מעשיות בבנית מודל רע"מ בתעשיה

11:15-12:00

יישומים של רע"מ בתהליכים תעשייתים

12:00-12:45

הפסקת צהריים

12:45-13:45

יישומים של רע"מ בתהליכים תעשייתים (המשך)

13:45-14:30

יישומים של מודלים משולבים

14:30-15:15

הפסקה

15:15-15:30

יישומים אפשריים עתידיים של רע"מ

15:30-16:15

דיון וסיכום

16:15-17:00

קהל יעד

מנהלי מפעלים, מהנדסי תהליך, בקרה ותחזוקה, כימאים, אנשי עיבוד נתונים ובקרת איכות

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם