Test Driven SW Development in Practice

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

08/07/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ערן פאר

תיאור המפגש

לפני שמתחילים לתכנן מערכת, צריך לתכנן מה מתכננים. חברות שלא משקיעות משאבים במשימה זאת נכשלות.
אבל איך מבצעים את המשימה עם מידע חסר, לא מדויק ומשתנה? מטרת המפגש להציג את פרדוקס איכות
התכן שמסביר את קושי המשימה ולהציע כלים להקטין את השפעתו. 

סדר היום:

 

13:45-14:00

התכנסות ופתיחה 

14:00-15:15

• TDD ) Test Driven Development) הבעיה והפתרון

• TDD & Refactoring

• Unit Testing vs. Acceptance Testing

15:15-15:30

הפסקה 

15:30-16:30

Case Study & Conclusions

קהל יעד

מנהלי תוכנה, מהנדסי תוכנה, מהנדסי איכות תוכנה, מנהלי פרויקטים.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם

שלומית מורד - מנהלת תחום הנדסת תוכנה

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה