ארכיטקטורות תוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

04/07/06

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

The architecture of enterprise and business is evolving to a model similar to SOA.
The presentation and discussion will explain the co-evolution.
Additionally, it will explain what software architecture is, and what business architecture is ?
What characterizes a well-formed architecture?
Bridging business architectures and software architecture to incrementally optimize for  an enterprise.
There are several elements and disciplines of business architecture and software
architectures. We will explain the approaches.

סדר היום:
התכנסות
14:15 - 14:30

Software Architecture & Business Architecture

14:30 - 17:00
הפסקת קפה
15:45 - 16:00

סיכום והכנה למפגש הבא

17:00 -17:30

הערות

התנעת פעילות

בברכה

צביקה קופליק