ארכיטקטורות תוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

28/05/06

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

שלומית מורד

סדר היום:
התכנסות
14:15 - 14:30

הכרות, הצגת פעילות הבדיקות בחברות המשתתפות.

14:30 - 15:45
הפסקת קפה
15:45 - 16:00

הרצאת פתיחה: "ארכיטקטורה - הנדסה או אומנות?"

16:00 - 16:45

דיון פתוח להגדרת מבנה ותוכן פעילות ההמשך של הפורום.

16:45 - 17:30

הערות

מפגש התנעה

בברכה

שלומית מורד - מרכזת הנדסת תוכנה בנשיאות אילטם

קישורים רלוונטיים

שלומית מורד
שאל את המומחה