קבוצת עבודה ניהול תצורה במערכות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/04/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

שלומית מורד

תיאור המפגש

מטרת קבוצת העבודה  הינה ליצור פורום לדיון וקידום תחום ניהול תצורה בחברות החברות באילטם שעוסקות בפיתוח מערכות. הפורום יורכב מנציגים אשר עוסקים בהיהטים שונים של ניהול תצורה – קובעי אסטרטגיה, אנשי מתודולוגיה בתחום, מנהלי תצורה, מנהלי איכות, מפתחים ואדמיניסטרטורים של מערכות ניהול תצורה. הפורום יעסוק בהיבטים מתקדמים של ניהול תצורה בתוכנה, ובהיבטים בסיסיים ומתקדמים הרלוונטים לתצורת חומרה והתוכנה הצרובה בה.

מתכונת פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה תתקיים בפורום נציגי החברות שבחרו להשתתף בה, והיא כוללת את האירועים המפורטים להלן:
•    חמישה מפגשים בשנה, סגורים לחברי הקבוצה בלבד, שיוקדשו להצגת ניסיון ולקחים בחברות ולדיון בנושאי עניין שיוגדרו ע"י הקבוצה; משתתפי הקבוצה יתנדבו לארח את המפגשים בחברותיהם, תוך הזדמנות להתרשם מהפעילות הנעשית בחברה on-site.
•    ייזום מפגשים מקצועיים לכלל חברי האיגוד בנושאים בעלי עניין.
•    קיום פורום אינטרנטי ותכתובת פעילה שוטפת בין המשתתפים.

בכוונתנו לקיים מפגש התנעה של הקבוצה ב- 26.4.09
המפגש יכלול שני חלקים: החלק הראשון יוקדש להתרשמות מתמונת המצב הקיימת בחברות השונות, לעמוד על הצרכים, הבעיות והציפיות מקבוצת העבודה. החלק השני יוקדש לגיבוש נושאים ממוקדים לתוכנית העבודה של הקבוצה בשנה הראשונה ולטווח הרחוק.
לקראת מפגש זה נבקש מכל נציג של חברה המעוניינת להשתתף להכין 3 מספר שקפים להצגה במפגש, כדלהלן:
•    רקע על החברה, תחומי העיסוק והפעילות (שקף אחד)
•    אילו שיטות ניהול תצורה נהוגות בחברה, באילו כלים משתמשים ואילו מתודולוגיות CM מיושמות בפועל בפיתוח תוכנה ו/או חומרה.
•    צרכים עתידיים וכיווני עניין (שקף אחד)

סדר היום:

המפגש מתוכנן לשעה 14:00

הערות

מפגש התנעה

קהל יעד

עובדים בחברות תעשייתיות שתחום אחריותם בחברה כולל ניהול תצורה בהיבט כלשהוא, עם דגש על מתודולוגיות ואסטרטגיה.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
שלומית מורד - יו"ר קבוצת העבודה

קישורים רלוונטיים

שלומית מורד
שאל את המומחה