קבוצת עבודה ארכיטקטורות תוכנה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

04/05/09

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

בתחילת מאי מגיע לארץ Richard A. Martin נשיא חברת Tinwisle Corporation
 , Indiana, USA . אנו החלטנו לנצל את בואו לארץ ולהעשיר את פעילות הקבוצה ע"י הכרת מומחה בינלאומי המתמחה בנושא ארכיטקטורות ושותף מוביל בקביעת התקנים להגדרת ארכיטקטורות בעולם. המרצה יתמקד ב-3 נושאים:
   •  ISO 42010 - תקן לתאור ארכיטקטורה
   •  Modeling framework לארכיטקטורה
   •  מרכיבי שפה לבניית רכיבי ארכיטקטורה יציבים לאורך מחזור החיים

לאחר ההרצאה נקיים עם המרצה דיון פתוח על יציבות וההתפתחות של ארכיטקטורה לאורך חיי המערכת.

סדר היום:

 8:45 - 9:00

התכנסות

9:00 - 11:00

הרצאה: ISO 42010 ו- Modeling framework

11:00 - 12:30

דיון פתוח בנושא: Architecture scalability & stability

הערות

מפגש בנושא Modeling Frameworks

בברכה

שלומית מורד - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם