קבוצת עבודה ניהול תצורה במערכות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/01/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר שי קניג , ציקי ברטוב , יניב יהודה

תיאור המפגש

ניהול תצורה אינו רק ניהול גירסאות. ניהול תצורה כוללת תהליכים נוספים כמו נהול שינויים, ניהול תעוד וידע,  ניהול תוצרים וכו'. בעבר, כשכלי ניהול התצורה התמקדו בניהול גירסאות, כל התהליכים הנלווים בוצעו ידנית או בכלים שונים יעודיים לנושא אחד. כיום, הכלים מאפשרים טיפול משולב ומתואם בכל התהליכים הקשורים.

 

The first lecture - Managing Documentation in the DiME ALM Environment


DIME [Development Information Management Environment] is Comverse's integrated and collaborative environment for managing product definition, development and delivery processes and information. This presentation gives a brief introduction to DiME - its long-term vision, principles and basic concepts. This will be followed by a description of how documentation is generated and managed in DiME

  • ההרצאה השניה - ניהול שינויי תוכנה כחלק מובנה בתהליך ניהול התצורה - תקיף את הנושאים הבאים:
    הגדרת תכולות לגרסת תוכנה, אוטומציה בניהול השינויים, מכונת המצבים לתמיכה בתהליך ניהול התצורה והשפעת התהליך על מדדי האיכות ו- TTM
  • ההרצאה השלישית - ניהול שינויים בעולם מסדי הנתונים - תציג בעיות, אתגרים ודרכי הפעולה המומלצות בניהול גירסאות של מסדי נתונים, לאורך חיי הפרוייקט, באתר הפיתוח ובאתר הלקוח.
סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:15

Managing Documentation in the DiME ALM Environment, Shai Koenig, Comverse

15:15-16:00

ניהול שינויי תוכנה כחלק מובנה בתהליך ניהול התצורה, ציקי ברטוב, קומברס

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

ניהול שינויים בעולם מסדי הנתונים, יניב יהודה, dbMaestro

הערות

מפגש בנושא ניהול תצורה - מעבר לניהול תצורת הקוד

בברכה

שלומית מורד - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

ד"ר שי קניג , ציקי ברטוב , יניב יהודה
שאל את המומחה