קבוצת עבודה אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

21/12/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

הערות

מפגש תקופתי של קבוצת העבודה