קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

23/03/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

דני פלד

תיאור המפגש

נפתח בחזרה קצרה על הנושאים אשר הוצגו במפגש הקודם 'תכן לבדיקתיות' והתמקדות בנושא הבדיקה העצמית. שיקולי תכן, משפך אפיצויות, השתלבות במצבי המערכת, מדדי יעילות, ניתוחי בדיקתיות, דיווח, הוכחת הבדיקה העצמית, סינון תקלות.

ידיעת הרווח וההפסד, יתרונות /מגבלות  תאפשר לנו את שיקול הדעת בבחירה נכונה והתאמת הבדיקה העצמית למוצר.

בפגישה זו נלמד לתכנן כך שנבדוק היכן שצריך ולא היכן שאפשר, נבדוק היכן שיש מה לעשות עם התוצאה, נמנע ממעגלי חומרה מיוחדים ונזכור שאמינות המעגל הבודק צריכה להיות גדולה מאמינות המעגל הנבדק.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:45

מבוא, שיקולי תכן, משפך אפיצויות, השתלבות במצבי המערכת

15:45-16:00

הפסקת קפה.

16:00-17:30

מדדי יעילות, ניתוחי בדיקתיות, דיווח, הוכחה, סינון תקלות.

הערות

מפגש מס' 8 - מושגי יסוד והצגת מודל לתכנון הבדיקה העצמית (BIT)

בברכה

דר' משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם