קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

11/05/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

פליקס ברמואב

תיאור המפגש

במפגש נדבר על גישה / שיטה לפיתוח תהליך מואץ לחיזוי / אימות רמת האמינות למערכות, יחידות קצה הנהוגה במוטורולה ב- 20 השנים האחרונות. נושאים עקריים לדיון:

1. תאימות מנגנוני כשל לשדה.
2. בחירת המאיצים.
3. חישוב מקדם ההאצה.
4. שלבים בפיתוח התהליך.
5. איסוף וניתוח נתונים מהשדה ומהעבדה.
6. דוגמאות מעשיות של חיזוי אמינות על בסיס המודל.

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:15

הצגת הגישה/שיטה לפיתוח תהליך מואץ לחיזוי/אימות רמת האמינות למערכות במוטורולה.

15:15-15:45

איסוף וניתוח נתונים מהשדה ומהמעבדה.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-16:45

דוגמאות מעשיות של חיזוי אמינות על בסיס המודל.

16:45-17:15

דיון פתוח

הערות

נושא המפגש - מתודולגיה לפיתוח תהליך מואץ לחיזוי/אימות אמינות למערכות במוטורולה

בברכה

אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
חוה שר - מובילת הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה