קבוצת עבודה אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

02/06/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

רון שינדלר

תיאור המפגש

סיום פיתוח הדגם הסדרתי הראשון במערכות מורכבות משאיר נושאים פתוחים שהנזק מהם בא לידי ביטוי במהלך המשך חיי המוצר. מחיר תקלות בנקודת הזמן לאחר אישור הדגם כואב, מאחר ובין השאר הן כרוכות בעיכוב מכירות או בטענות לקוח.

מטרת ההרצאה הינה להבין מציאות זו, ולהציע דרכים להקדים תרופה למכה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:15

אינטגרציה והנדסת המערכת בראיית מוצר סדרתי

רון שינדלר – אלאופ

15:15-15:30

הפסקת קפה

15:30-16:00

המשך ההרצאה 

16:00-17:00

דיון בנושאים שוטפים של הקבוצה

עמיר תומר

הערות

מפגש בנושא - אינטגרציה והנדסת המערכת בראיית מוצר סדרתי

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם