קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/07/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

עזרא אברהם

תיאור המפגש

בעת פיתוח מערכות אלקטרוניות ומכניות עתירות טכנולוגיה בשימושים אזרחיים וצבאיים, דרושה התחשבות במכלול שיקולים הנדסיים הכרוכים בתנאי הסביבה בהם יותקן המוצר ויופעל.


איכותו של מוצר לא נמדדת רק על-פי הפעולות שהוא יכול לבצע אלא גם על-פי תנאי הסביבה בהם הוא יכול לבצע פעולות אלה, למשך כמה זמן וכיצד יושפעו ביצועיו בתנאי סביבה קשים בהם הוא עתיד לפעול.

על-מנת להבטיח עמידות של מוצר בתנאי הסביבה בהם הוא צפוי לפעול יש לבצע סדרת בדיקות בשלבים שונים של חיי הפרוייקט.


ניתן לחלק את בדיקות תנאי הסביבה לשלוש קבוצות עיקריות:

- בדיקות תנאים אקלימיים (גורמים טבעיים)

- בדיקות תנאי סביבה מכניים (גורמים לא טבעיים)

- בדיקות תנאי סביבה אלקטרומגנטיים (גורמים לא טבעיים)

- בדיקות משולבות (שילוב של כמה סוגי בדיקות)


במפגש זה נתרכז במבוא לבדיקות רעידות עבור ניסויי סביבה.

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-15:00

למה צריך רעידות
התקן G810 STD MIL על קצה המזלג

15:00-15:45

ניסוי סינוס
ניסוי רנדום

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-16:45

ניסוי הלם
SRS

16:45-17:15

דיון פתוח

הערות

נושא המפגש - בדיקות סביבה - ניסויי הרעדה

בברכה

אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
חוה שר - מובילת הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה