קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/07/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

רוב התקנים והמדריכים המודרניים לניהול סיכונים כוללים גם את האיומים (במובן השלילי) וגם את ההזדמנויות (במובן החיובי) בהגדרותייהם. אולם, רוב התהליכים בארגונים עצמם (גם אלה שאימצו תקנים אלה) נשארו מבוססי סיכונים כדבר שלילי. ע"י שימוש בטכניקות שתוצגנה במפגש, התהליך הותיק של ניהול סיכונים יורחב לטיפול גם בהזדמנויות ויכלול זיהוי שלהן, דירוג, וטיפול אפקטיבי.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

בחלק הראשון תוצג התפיסה החדשה בניהול סיכונים שהינה: ניהול סיכונים והזדמנויות – Risks and Opportunities. כמו כן, יוצגו מספר חידושים נוספים אחרונים בתחום ניהול הסיכונים.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

בחלק השני נסקור את הישגי הקבוצה בשנים האחרונות אל מול הגדרת חבריה ביציאה לדרך (2008). וננסה לגבש נושאים רלוונטיים להמשך.

הערות

נושא הפגישה - ניהול סיכונים והזדמנויות

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה