קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/07/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אבי הראל

תיאור המפגש

באופן מסורתי, אנחנו מצפים מהמפעילים ומהמשתמשים (ההבדל בין מונחים אלו יובהר במפגש) לפעול "באופן הגיוני" וע"פ ההוראות. מסתבר שהמפעילים והמשתמשים מתקשים לזכור את ההוראות, ובזמן אמת פועלים באופן בלתי צפוי.
באופן מסורתי, מהנדסי מערכת מצפים ממומחי גורמי אנוש להתמודד עם בעיה זו. בפועל, המומחים בתחומים הללו מתקשים לזהות את אופני הכשל בתפעול מערכות מורכבות. המתודולוגיה של הנדסת מערכות מורחבת מטילה את האחריות להצלחת התפעול והשימוש על מהנדס המערכת.
במסגרת קבוצת העבודה לניהול סיכונים הגדרנו שש קטגוריות של כשל בשימוש במערכות, והצענו דרכים למנוע כשלים שאופיינו בקטגוריות הללו. במפגש זה נדון בדרכים לאימות ולתיקוף חסינות המערכת בפני הכשלים הללו. למעשה תוצר של קבוצת עבודה אחת יונח לפתחה של קבוצת עבודה אחרת.


מר אבי הראל – בוגר תואר ראשון ושני במתמטיקה (הטכניון), לשעבר מרפאל (הנדסת תוכנה, הנדסת מערכת, הנדסת גורמי אנוש), יזם ובעלים של חברת ארגולייט - כלים לאימות ותיקוף גורמי אנוש בהנדסת מערכות. חבר ההנהלה של האיגוד הישראלי לארגונומיה וגורמי אנוש ושל ארגון מומחי השימושיות בישראל, יזם פעילות התקינה לשימושיות בישראל, ויו"ר הוועדה הטכנית לתקינה לשימושיות.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-16:00

מבוא: אפיון תהליכי כשל הנדסי שמתבטא בטעויות תפעול ושימוש, סיווג טעויות תפעול ושימוש, סקירת עקרונות למניעת טעויות תפעול ושימוש.

16:00-16:15

הפסקת קפה. 

16:15-17:30

סקירת שיטות וכלים לאבטחת שימושיות, הגדרת הדרישות לחסינות המערכת בפני טעויות תפעול ושימוש, סקירת שיטות וכלים להבטחת חסינות.

הערות

מפגש מס' 10 של קבוצת העבודה בנושא - אימות ותיקוף חסינות המערכת בפני טעויות תפעול ושימוש

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם