הנדסת מערכת וניהול פרויקטים – שילוב לשיפור כושר התחרות - מפגש ראשון

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

13/06/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

רקע
פרויקט ומוצר הם שני פנים המשלימים זה את זה, במחזור החיים של מערכות מורכבות מעשה ידי אדם. הפרויקט מתמקד בהגדרת השלבים והמאמץ שיש להשקיע לטובת הפיתוח, הייצור, האספקה והתחזוקה של המוצר, בעוד שהמוצר עצמו מתייחס לפונקציונליות, המבנה וההתנהגות. באורח מסורתי, הפרויקט והמוצר הם שני תחומים שנשמרת ביניהם הפרדה ברורה בכל הקשור לגישות, שיטות וכלים. הפרדה זו מונעת את האינטגרציה בין הפרויקט לתוצריו ואת היתרונות הגלומים בכך לכל בעלי העניין.

התכנון הראשוני של הפרויקט דורש היכרות עם קונספט התכן הראשוני של המוצר, אותו אמור הפרויקט לספק. תכנון תכנית הפרויקט הראשונית, פירוק תכולת העבודה והקצאת המשאבים, נסמכים כולם על הבנה של תכן העל הראשוני של המערכת הכולל את הפונקציונליות המיוחסת לה, מבנה המערכת ברמת-העל וקונספט ההפעלה הראשוני המתוכנן. תכנון הפרויקט והבקרה, כמו גם תכנון המוצר והבקרה עליו, הינם תהליכים איטראטיביים של גזירה (derivation), עידון (refinement) והדמיה (simulation) של מודל הפרויקט ומודל המוצר, תוך שמירה על עקיבות (traceability) ועקביות (coherence) בין הפרויקט למוצר בכל רמות הפירוק.

תאור המפגש
המפגש יכלול הרצאה של מר עוזי אוריון מאלביט בנושא "SEMP - גשר בין הנדסת המערכת לניהול הפרויקט?". ההרצאה תעסוק בסוגיות בתכנון פיתוח מערכות מורכבות בדגש על השילוב בין ניהול הפרויקט להנדסת המערכת. לאחר ההרצאה, יתקיים דיון פתוח בסוגיות שתעלה ההרצאה וכן יציגו המשתתפים את הציפיות שלהם מפעילות הקבוצה,את הנושאים החשובים להם ולחברה שהם מייצגים, שבהם היו רוצים שהקבוצה תעסוק. לבסוף, יתקיים דיון פתוח במטרה לגבש במשותף את נושאי פעילות הקבוצה ומטרותיה.

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות ופתיחה

14:00-16:00

"SEMP - גשר בין הנדסת המערכת לניהול הפרויקט?"

סוגיות בתכנון פיתוח מערכות מורכבות בדגש על השילוב בין ניהול הפרויקט להנדסת המערכת

מר עוזי אוריון, אל אופ

16:00-16:15

הפסקה

16:15-16:45

סבב משתתפים – התייחסות להרצאה וציפיות מהפעילות בקבוצה

ד"ר אמירה שרון, תע"א

16:45-17:30

דיון פתוח במטרה לגבש את נושאי הפעילות העתידית של הקבוצה

קהל יעד

המפגש מיועד למנהלי פיתוח, מנהלי מוצר, מהנדסי מערכת, מנהלי הנדסת מערכת, מנהלי פיתוח תוכנה וחומרה ומנהלי פרוייקטים המעוניינים לקחת חלק בפעילות הקבוצה.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם
ד"ר אמירה שרון - מובילת הקבוצה