קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

24/10/11

מקום הפעילות

מכללת אפקה, רח' מבצע קדש 38, תל אביבמפה מצורפת

מרצים

ד"ר משה איל

תיאור המפגש

ניהול סיכונים הוכח זה זמן כגורם שבידו לחרוץ את גורל הפרוייקט לשבט או לחסד! תחום זה מרתק במיוחד, משום שמשלב חשיבה והערכה לא רק בתחום הטכני, כי אם גם בתחומים ארגוניים, סביבתיים, ואפילו פוליטיים. מעצם טבעו של מהנדס המערכות – האחריות על ניהול הסיכונים הולמת את אופיו ומוטלת עליו. בהרצאה זו נדון במתודולוגיות העדכניות לניהול הסיכונים - בדגש על מעברי הפאזה בפרוייקט. כאן באה לידי ביטוי יכולתו של מהנדס המערכות לשלב כלים מערכתיים שונים (אופטימיזציה, מודלים, וסימולציה) וראיה רחבה על מנת להוביל את התהליך – המורכב והרגיש ממילא – לאורך מחזור חיי הפרוייקט. נדון במקרי בוחן בשיתוף עם גורמים שונים בתעשייה בארץ, וננסה להתוות דרך למחקר עתידי לתועלת ציבור המשתמשים בטכנולוגיה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

בחלק הראשון נעסוק בניהול הסיכונים בדגש על מעברי פאזה בפרוייקט

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

בחלק השני נשלב כלים כמותיים עם מקרי בוחן מהתעשייה

הערות

נושא הפגישה - העברת ניהול הסיכונים מפאזה אחת לשנייה בפרוייקט (כולל כלים כמותיים)

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה