קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

30/11/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

דני פלד

תיאור המפגש

נתחיל את המפגש בחזרה קצרה על הנושאים שהוצגו במפגש תכן לבדיקתיות ונתמקד בנושא הבדיקתיות בתחזוקה. יסקרו מושגים כלליים, פרופילי משימה, תחזוקה וסוגי הבדיקות, הבדיקתיות האמינות והזמינות, למה בדיקות בתחזוקה ושיקולי תכן.


ידיעת "רווח/הפסד", "יתרונות/מגבלות", הכרת המערכת ופרופילי התחזוקה והמשימה, והכרת המושגים והמטרות תאפשרנה לנו שיקול דעת נכון בבחירה והתאמת הבדיקתיות.


בפגישה זו נלמד לתכנן כך שנבדוק היכן שצריך ולא היכן שאפשר, נבדוק היכן שיש מה לעשות עם התוצאה, ננסה להימנע מבדיקות מיותרות ונבין שהבדיקתיות בתחזוקה הינה תחום מקצועי בפני עצמו.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:45

מושגים והגדרות , פרופילי משימה ואחסנה ,סוגי הבדיקות, מטרות הבדיקה, מדדי יעילות, אמינות וזמינות.

15:45-16:00

הפסקת קפה. 

16:00-17:30

דרגי התחזוקה, למה בדיקות בתחזוקה, שיקולי תכן וסיכום.

הערות

מפגש של קבוצת העבודה בנושא - בדיקתיות בתחזוקה

בברכה

ד"ר משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם