קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

25/01/12

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

ניהול סיכונים כרוך בשיקולים לגבי העלות של תהליך ניהול הסיכונים עצמו לעומת העלות הכרוכה בהתממשות הסיכונים. במילים אחרות, אנו עוסקים בבעיית אופטימיזציה. לאור זאת, המפגש הבא יכלול שני חלקים:

  • בחלק הראשון, נבצע תרגיל הכולל ניתוח אוסף של תסריטי סיכון ופעולות למניעה או הקטנת הסיכונים הללו. אחר כך נשאל את עצמנו איזה בעיות עלו בעת ביצוע התרגיל, איזה נתונים נדרשים כדי לנתח את המצב באופן כמותי, והאם ראוי ליישם מתודולוגיה ו/או כלים לביצוע אופטימיזציה של תהליכי ניהול הסיכונים.
  • בחלק השני, נלמד על עקרונות של אופטימיזציה. כמו כן, נלמד ונדגים שיטה ספציפית (Genetic Algorithm) לביצוע אופטימיזציה המבוססת על התפתחות בעלי חיים וצמחים בטבע.
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

בחלק הראשון נעסוק בתרחישי אופטימיזציה של ניהול סיכונים.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

בחלק השני נראה דוגמה לתהליך אופטימיזציה מבוסס אלגוריתמים גנריים.

הערות

נושא הפגישה - אופטימיזציות בניהול הסיכונים

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה